“Tehdään töitä, niin kuin niitä pitää tehdä – turvallisesti”

Työturvallisuusasiat otetaan VRP:llä vakavasti. Turvallisten työmaiden lähtökohtana ovat hyvät ohjeet ja –koulutukset. Jokaisen työntekijän on suoritettava työturvallisuuskortti ennen töiden aloittamista. Työturvallisuutta koskevat ohjeet ovat koko henkilöstön saatavilla. VRP:n työturvallisuusohjeet ylittävät lainsäädännön vaatimukset ja niiden noudattamisesta ovat vastuussa myös aliurakoitsijat.

Käytännön hommiin ohjeistukset ja neuvot jalkautuvat muun muassa työmailla pidettävien aloituspalavereiden kautta. Niissä työvaiheet käydään läpi samalla, kun riskit tunnistetaan ja ennakoidaan.

Työturvallisuusasioista huolehtiminen ei jää pelkästään työmaata rajaavan aidan sisäpuolelle. Esimerkiksi asuntokohteissa tulevien asukkaiden turvallisuudesta huolehditaan tarvittavilla suojavarusteilla ja ohjeistuksilla.

Turvavarusteiden suhteen työmailla noudatetaan tarkkaa listausta. Jokaisella hyvän rakentajalla on oltava asianmukaiset, turvalliset ja työhön sopivat varusteet. Tästä huolehtivat siihen nimetyt vastuuhenkilöt mutta myös jokainen työntekijä.

VRP:n työsuojelupäällikkö ja muu henkilöstö kertovat videolla, kuinka työturvallisuudesta huolehditaan Runkotien työmaalla Jyväskylässä.
–Tehdään töitä, niin kuin niitä pitää tehdä – turvallisesti, Runkotien työnjohtaja kommentoi videolla.

Työturvallisuus

  • VRP on sitoutunut Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa 2020 –tavoitteeseen.
  • Rakennusteollisuuden vuosittainen Työturvallisuusviikko huomioidaan VRP:llä erilaisten työturvallisuus- ja työhyvinvointiteemojen kautta.