”VRP on joustava ja tekee töitä asiakaslähtöisesti. Tuntee asiakkaan tarpeet.”

Innolink Research oy toteutti jatkumona aiemmin tehdyille tutkimuksille vuoden 2020 asiakastyytyväisyystutkimuksemme. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys VRP:tä kohtaan on hyvä. Vastaajat kokivat VRP:n luotettavana ja vahvana toimijana. Asiakkaat suosittelevat VRP:tä mielellään kollegoilleen. Vastaajista 100% olikin jo suositellut tai voisi suositella yritystä muille.

Yhteistyö VRP:n kanssa koettiin pääosin mielekkääksi. Työmaahenkilöstön ammattitaitoa pidettiin hyvänä ja henkilökunnan palvelualttiutta sekä yhteistyön sujuvuutta arvostettiin. Työmaan toimintaan yleisesti oltiin tyytyväisiä, yhteyshenkilöiden tavoitettavuutta ja asiantuntemusta pidettiin mallikkaana.

”VRP kuuluu siihen joukkoon joiden kanssa haluan jatkossakin tehdä yhteistyötä”

Haastatellut rakennuttaja-asiakkaat pitivät VRP:n pääkilpailijoina suurimpia valtakunnallisia rakennusyhtiöitä. Kilpailijoihin verrattuna VRP:tä kiiteltiin joustavuudesta ja asiakaslähtöisyydestä. Suuriin yrityksiin verrattaessa VRP:n yhteyshenkilöiden hyvää tavoitettavuutta ja tekemisen pitkäjänteisyyttä arvostettiiin. Yrityksen monipuolisuus ja paikallisuus koettiin hyvänä. Kokonaisarvosanaksi tutkimuksessa VRP sai 5,5 / 7.

Katso kuva suurempana klikkaamalla