VRP Rakennuspalvelut Oy – Tutkitusti hyvinvoiva työyhteisö

VRP oli mukana Eteran tekemässä työhyvinvoinnin seurantatutkimuksessa, jossa tutkittiin henkilöstön työhyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä. Tutkimus tehtiin vuosina 2006 ja 2010, jonka jälkeen tuloksia verrattiin toisiinsa sekä alaan keskimäärin. Vuoteen 2006 verrattuna hyvinvoinnin taso oli noussut ja verrattaessa rakennusalaan keskimäärin työntekijämme ovat erittäin tyytyväisiä. Katso alla olevasta linkistä Eteran koosteraportti tutkimuksesta.

Eteran työhyvinvointitutkimus 2010