VRP hakee aluepäällikköä ja kustannuslaskennasta kiinnostunutta vastaavaa mestaria tai insinööriä Tampereelle

VRP Rakennuspalvelut Oy hakee aluepäällikköä ja vastaavaa mestaria tai insinööriä Tampereen aluetoimistoon.

Aluepäällikön tehtävänä tulee olemaan Pirkanmaan alueyksikön kehittäminen ja johtaminen. Aluepäällikön vastuulla tulee olemaan yksikön suhde- ja tarjoustoiminta, työmaiden tuloskehitys, sekä yksikön esimiestehtävät. Valittavalta henkilöltä edellytetään kokemusta vastaavista tehtävistä, näyttöä tuloksen tekemisestä, hyvää asennetta ja avointa luonnetta, hyviä neuvottelutaitoja, sekä soveltuvaa koulutusta. Aluepäällikkö raportoi suoraan VRP:n toimitusjohtajalle ja on VRP:n johtoryhmän jäsen.

Vastaava mestari tai insinööri hallitsee nykyaikaisen kustannuslaskennan ja -suunnittelun, ja kykynee toteuttamaan laskemansa kohteen.