Nimityksiä VRP:n organisaatiossa

Nimitysuutisia / VRP Rakennuspalvelut Oy

Etelä-Suomen ja Pirkanmaan alueyksikkö

Diplomi-insinööri Tomi Häikiö on nimitetty 1.8.2014 alkaen VRP Rakennuspalvelut Oy:n hankekehityspäälliköksi Etelä-Suomen ja Pirkanmaan alueyksikköön. Tomi siirtyi tehtävään VRP Rakennuspalvelut Oy:n hankintapäällikön tehtävästä. Tomin vastuulla on alueyksikön oman asuntotuotannon hankekehitys ja suunnittelun ohjaus.

Diplomi-insinööri Ilkka Hjerppe on nimitetty VRP Rakennuspalvelut Oy:n tuotantoinsinööriksi Etelä-Suomen ja Pirkanmaan alueyksikköön. Ilkka on aikaisemmin työskennellyt VRP Rakennuspalvelut Oy:ssä projekti-insinöörinä. Tehtävässään Ilkka vastaa tuotannon suunnittelusta hankkeiden eri vaiheissa.

Keski- ja Pohjois-Suomen alueyksikkö

Rakennusinsinööri Timo Tuunanen on nimitetty VRP Rakennuspalvelut Oy:n Keski- ja Pohjois-Suomen alueyksikön aluepäälliköksi 1.8.2014 alkaen. Aluepäällikön tehtävässä Timo vastaa yksikön johtamisesta ja tuloksesta. Hän on aikaisemmin työskennellyt työpäällikkönä YIT Rakennus Oy:ssä.

Toni Torpakko on nimitetty 1.8.2014 alkaen VRP Rakennuspalvelut Oy:n Keski- ja Pohjois-Suomen alueyksikköön työpäälliköksi vastuualueenaan asuntotuotanto. Toni on aikaisemmin työskennellyt projekti-insinöörinä ja työnjohtotehtävissä VRP Rakennuspalvelut Oy:ssä.

Rakennusinsinööri (AMK) Jussi Rissanen on nimitetty VRP Rakennuspalvelut Oy:n Keski- ja Pohjois-Suomen yksikön hankekehityspäälliköksi 1.8.2014 alkaen. Jussi Rissanen siirtyi tehtävään VRP Rakennuspalvelut Oy:n projekti-insinöörin tehtävästä. Jussin vastuualueena on alueyksikön oman asuntotuotannon hankekehitys ja suunnittelun ohjaus.

Korjauspalvelut -yksikkö

Diplomi-insinööri Jussi Holmström on nimitetty yksikön päälliköksi 1.8.2014 alkaen VRP Rakennuspalvelut Oy:n uuteen Korjauspalvelut -yksikköön. Jussi vastaa yksikön johtamisesta ja tuloksesta. Korjauspalvelut yksikkö palvelee asunto-osakeyhtiöitä ja kiinteistön omistajia kaikissa peruskorjaushankkeissa. Aikaisemmin hän on työskennellyt aluepäällikkönä VRP Rakennuspalvelut Oy:n Keski- ja Pohjois-Suomen alueyksikössä.

Rakennusinsinööri (AMK) Klaus Suikki on nimitetty VRP Rakennuspalvelut Oy:n Korjauspalvelut -yksikköön työpäälliköksi 1.8.2014 alkaen. Klaus vastaa julkisivuhankkeista ja yksikön Keski-Suomen alueella toteutettavista peruskorjausprojekteista. Klaus siirtyi työpäällikön tehtävään Maalausliike M & E Virtanen Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä.

Rakennusmestari Kauko Virkkunen on nimitetty VRP Rakennuspalvelut Oy:n Korjauspalvelut -yksikköön työpäälliköksi 1.8.2014 alkaen. Kauko vastaa Pirkanmaan alueella toteutettavista peruskorjaushankkeista. Aikaisemmin Kauko on työskennellyt työpäällikkönä VRP Rakennuspalvelut Oy:n Etelä-Suomen ja Pirkanmaan yksikössä.