Nimityksiä Vaajakosken toimipisteessä

RI Heikki Häkkinen on nimitetty VRP Rakennuspalvelut Oy:n Vaajakosken toimipisteen tuotantopäälliköksi 1.10.2011 alkaen. Heikki on aiemmin toiminut VRP:llä työpäällikkönä ja vastaavana työnjohtajana.

RKM Juhani Luhtala on nimitetty VRP Rakennuspalvelut Oy:n Vaajakosken toimipisteen työpäälliköksi 1.10.2011 alkaen. Juhani on aiemmin toiminut VRP:llä vastaavana työnjohtajana.