Innolink tutki VRP Rakennuspalveluiden asiakastyytyväisyyttä

Innolink Research Oy:n tekemän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä, paikantaa kehittämistä vaativia kohteita sekä selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaan ja palveluihin. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi 20 ammattirakennuttajaa. Vastaajat olivat erityisesti tyytyväisiä tavoitettavuuteen ja ovat joko suositelleet tai suosittelevat mielellään VRP:tä kollegoilleen. Lue tarkempi raportti tutkimuksesta täältä: Asiakastyytyväisyystutkimus 2013.